www. birincidonemforum.net

Sayın Büyüklerimize !!!

 

FORUMA

GİR

 
 

Bizler YÜCE TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİNİN  birinci dönem devresi  olan ilk BAŞPOLİSLERİYİZ

2010 yılında Emniyet Teşkilatının İlk (ara) Kademe Amir İhtiyacının karşılanabilmesi için Başpolislik rütbesi Hükümetimizce çıkarıldı.

Polis Memuru rütbesinde iken Yönetmeliğin en ağır  şartlarına istinaden Başpolislik rütbesine terfi sınavlarına girebilmek için  aday olabilmek için

GİRİŞ ŞARTLARI TUTAN BİZLER seçildik,

Yazılı Sınava girdik, Başarılı olanlar kazandı Eğitim aldık  bir üst rütbeye terfi ettik.

Bizlere Büyüklerimiz İlk (Ara) Kademe Amir olacaksınız denildi, Resmi yazılarda yazıldı,

TBMM. Kürsüsünde Büyüğümüz Sayın Beşir ATALAY bizzat söyledi.

Kurum içi yazlarda ilk ara kademe amir / rütbeli personel ihtiyacının karşılanması denildi.

Lakin şimdi bizler 2011 yılından buyana  Polis Memuru rütbesiyle eş değer görülmeye çalışılıyoruz!

Üst rütbe astına tabi böyle hiyerarşi olur mu?

Hiyerarşik üst tanımı olan bir rütbe ama ast rütbesine tabi olan bir rütbe ?

Siz Büyüklerimize nasıl bilgi veriliyor bilmiyoruz ama doğru bilgiler verilmediği kanaatindeyiz. Eğer doğru bilgiler verilse idi bizler 4 yıldır bu sıkıntıyı, zorlukları belirsizlikleri yaşamazdık.

Bakınız; Anayasamız 10. Maddesi -657 DMK 36 ıncı maddesi 7 inci fıkrası ile 45. Maddesi -  3201 ETK 13. Maddesi ve

Emniyet Hizmetleri Sınıfı Personeli Rütbe terfileri ve değerlendirme kurullarının çalışmalarına ilişkin Yönetmeliğin 7 inci Maddesi

 Madde 7 – 5 inci maddede belirtilen görev unvanlarına atamalar, karşılığında gösterilen meslek derecesi ve rütbelere göre yapılır.

Birinci meslek derecesinde olup, kendi isteğiyle ikinci meslek derecesinde görevlendirilmek isteyen personel hariç

diğer personel, rütbe ve meslek derecesi karşılığı olan görev unvanından daha alt görev unvanlarına atanamaz ve çalıştırılamaz.

BÜYÜKLERİMİZ  LÜTFEN !!!

Bir gün amir bir gün memur - Başpolis üst ama  astı Polis Memuruna tabi -

Polis Memuru sınıfı yok, Polis Memuru rütbesi var ama sizlere memurlar arasında bir unvan yaptık, memurlar arasında rütbe yaptık deniliyor.

 DMK 36 ıncı maddesi 7 inci fıkrası Kanunen buna imkan vermiyor!

Birde bu konuyu sizlerin tespit edeceği tarafsız Müfettişlerimiz yukarıdaki kanun maddelerine göre incelese...

Sayın Cumhurbaşkanımız

Sayın Başbakanımız,

Sayın İçişleri Bakanımız,

Sayın Vekillerimiz, Sayın Emniyet Genel Müdürümüz,

HAK VE HUKUK ADINA ÇÖZÜM ÜRETMEK DÜZELTMEK SİZLER İÇİN HİÇTE ZOR DEĞİL ?

İNŞALLAH SESİMİZİ DUYARSINIZ.

1. Dönem Başpolisleri

 

 
 

www.birincidonemforum.net - 2011 & 2015